PRAVIDLA

Pravidla Aircombat ‐ Východní fronta
I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Ktegorie Aircombatu ‐ Východní fronta vznikla za účelem zjednodušení pravidel (oproti
jiným podobným soutěžím), větší zábavy při závodech a přiblížení principu soubojů
Aircombatu skutečným bojům 2. Světové války.
2. Pravidla Aircombatu ‐ Východní fronta byly sestaveny v roce 2015 zakládajícími členy.
Pravidla budou odsouhlasena před prvním závodem, a budou platit celý následující
soutěžní rok. Změnu pravidel může navrhnout každý registrovaný bojový pilot
východní fronty. Pro platnost změny je zapotřebí souhlas nadpoloviční většiny aktuálně
registrovaných bojových pilotů východní fronty. Změna pravidel bude platná pro
následující soutěžní rok.
II. STAVEBNÍ PRAVIDLA
1. Soutěžní model musí být polomaketa skutečného letadla, které létalo v letech 1939 až
1945. Model by měl vyhlížet jako originální letoun, a měl by zachovávat jeho
charakteristické znaky a kamufláž. Reflexní barvy jsou zakázány.
2. Model musí být zhotoven z EPP, polystyrénu nebo jiného pěnového materiálu. Rozpětí
jednomotorových modelů je min. 800 mm, max. 850 mm. U vícemotorových je
maximální rozpětí 1000 mm.
3. Povolená tolerance všech rozměrů je ± 20 mm.
4. Křídla smí být na náběžné hraně zpevněna skelnou páskou o šířce max. 20 mm. Nosníky
musí být vzdáleny od náběžné hrany minimálně 40 mm.
5. Náběžné hrany křídel smí být opatřeny páskem smirkového papíru v šířce max. 5 mm,
pro lepší zachycení stuhy.
6. Výškovka a směrovka smí být zhotoveny z pevného materiálu (balsa, komůrkový plast
a podobně).
7. Přední část modelu smí být vyztužena smršťovací folií (nikoli PET lahví).
8. Pohonné akumulátory. U jednomotorových modelů je povolená kapacita u tříčlánkové
baterie maximálně 1350 mAh. U dvoučlánkové baterie 1800 mAh. U vícemotorových
modelů maximálně 2500 mAh.
9. Motory se doporučují AC o váze 50‐57 gramů otáčky 960‐1000 otáček na volt s vrtulí
GWS 9/7.5
10. Stuha o šířce 8‐10 mm musí být dlouhá 10 metrů (2 + 8 m v různých barvách)
s označeným koncem.
11. Letadla postavená podle pravidel EPA nebo ESA splňuji podmínky pravidel pro kategorii
Aircombat – Východní fronta.
III. SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA
1. Letová zóna je prostor před bezpečnostní linií, zde probíhají vzdušné souboje. Za
přelet bezpečnostní linie je pilot penalizován odečtením 3 bodú v daném bojovém letu.
V blízkosti bezpečnostní linie je vyznačena plocha 3 × 6 metrů, znázorňující přistávací
plochu letiště.
2. Startovní linie je vyznačena ve vzdálenosti 3 m od bezpečnostní linie.
3. K bojovému letu startuje ze startovní linie po signálu “Boj“ skupina 4‐10 pilotů.
4. Každý pilot si počítá seky sám.
5. Pokud pilot během boje přijde o stuhu, nebo zbytek stuhy nebude delší než 2 metry,
musí odstoupit z boje a s modelem přistát.
6. Nouzové přistání během bojového letu (například namotaná stuha v motoru, výměna
vrtule po srážce a podobně) lze provést jen do vyznačené přistávací zóny. Rozhodující
je poloha motoru modelu po přistání. Pokud je motor v přistávací zóně, přistání je
platné a pilot si může jít pro letadlo. Motor mimo vyznačenou přistávací zónu,
znamená pro pilota konec boje v tomto bojovém letu.
7. V průběhu bojového letu smí před startovní linii vstoupit pouze pilot, který nouzově
přistál v prostoru letiště. Pro vstup do letového prostoru musí mít ha hlavě nasazenou
ochrannou přilbu a svůj úmysl oznámí ostatním pilotům zvoláním ‚Pilot na ploše!‘
8. Pro letadla mimo vyznačenou přistávací zónu si piloti mohou jít až po ukončení
bojového letu.
9. V průběhu bojového letu je zakázáno modely opravovat pomocí lepidla nebo lepicí
pásky. Pilot smí pouze vymotat stuhu z motoru nebo nasadit novou vrtuli.
10. Bojový let končí, až když jsou všechna letadla bezpečně na zemi (ztráta stuhy, porucha,
srážka, vybitá baterie nebo dobrovolné přistání). Ukončení oznámí rozhodčí
bezpečnostní linie zvoláním ‚Plocha volná!‘
11. Během jednoho závodu se odlétá libovolný počet bojových letů. Finále se nelétá.
IV. BODOVÉ HODNOCENÍ
1. Za useknutí protivníkovy vlastní nebo ukořistěné stuhy obdrží pilot 2 body. Sek musí
být prokazatelný a pilot hlasitě zvolá sek. Namotaná stuha v motoru po přistání se
počítá jen tehdy, když pilot v průběhu boje nemá žádný jiný sek.
2. Když v boji zbydou pouze 2 modely a jednomu z nich se podaří seknout protivníkovi
stuhu, pilot obdrží 6 bodů.
3. Za uhájenou stuhu po 1. minutě letu se pilotovi přičíta 1 bod.
4. Za odlétání 1 minut v bojovém letu se pilotovi přičíta 1 bod.
5. Za srážku (kill) se neodečítájí body.
6. Za sek při srážce se body nepřipočítávají
7. Za přelet bezpečnostní linie jsou pilotovi odečteny 3 body
8. Konečný výsledek je součtem 5 nejlepších bojových letů na dané soutěži.
IV. ORGANIZACE ZÁVODŮ
9. Na předletovém briefingu je určen hlavní rozhodčí celé akce. Ten provádí přejímku
letadel a řeší případné spory pilotů v průběhu soutěže. Jeho rozhodnutí je konečné.
10. Pro každý bojový let je určen rozhodčí bezpečnostní linie. Ten má za úkol sledovat
bezpečnost soubojů, hlásí přelet bezpečnostní linie, kontroluje přesnost nouzových
přistání a délku stuh, ohlašuje ukončení bojového letu. Je oprávněn okamžitě ukončit
bojový let pilota (nebezpečné létání, nebezpečně poškozený model, krátká stuha,
nepodařené nouzové přistání apod.). Na konci bojového letu pilotům podepíše logy.
Pravidla soutěže vypracovali Zbyněk Majer (ZBEK), Robert Ondříšek, Ivo Macháň