Společně s několika piloty kolem LMK Kyjov jsme se na začátku léta 2015 rozhodli, že by stálo za to zkusit uspořádat novou soutěž v kategorii EPA combat. Chtěli jsme soutěž, která má jednoduchá pravidla, hodně létání, nenáročné pořádání a dobrou zábavu.

Úprava pravidel 2016
Soutěž se má víc přiblížit skutečným bojům 2.světové války. Pro jednoduchost jsme odbourali rozhodčí u soutěžících. Sázíme na poctivost pilotů. Je to přeci jen zábava. Na každý boj bude jen jeden rozhodčí, který bude kontrolovat délku stuh, překročení bezpečnostní linie a přistání modelu v přistávací zóně. Máme v plánu uspořádat tak jednu soutěž za měsíc.Startovné je stanoveno na 500kč za rok nebo na 100kč na jeden závod. (chtěli bychom nechat nařezat a slepit stuhy ať se s tím nezatěžujeme v průběhu létání). Diplomy bude možno po soutěži stáhnout v elektronické podobě na těchto stránkách. Na konci sezóny vítěz obdrží pohár.

P R A V I D L A

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Kategorie Aircombatu ‐ Východní fronta vznikla za účelem zjednodušení pravidel (oproti jiným podobným soutěžím), větší zábavy při závodech a přiblížení principu soubojů Aircombatu skutečným bojům 2. Světové války.
2. Pravidla Aircombatu ‐ Východní fronta byly sestaveny v roce 2015 zakládajícími členy.
Pravidla budou odsouhlasena před prvním závodem, a budou platit celý následující soutěžní rok. Změnu pravidel může navrhnout každý registrovaný bojový pilot východní fronty. Pro platnost změny je zapotřebí souhlas nadpoloviční většiny aktuálně
registrovaných bojových pilotů východní fronty. Změna pravidel bude platná pro následující soutěžní rok.

II. STAVEBNÍ PRAVIDLA
1. Soutěžní model musí být polomaketa skutečného letadla, které létalo v letech 1939 až 1945. Model by měl vyhlížet jako originální letoun, a měl by zachovávat jeho charakteristické znaky a kamufláž. Reflexní barvy jsou zakázány.
2. Model musí být zhotoven z EPP, polystyrénu nebo jiného pěnového materiálu. Rozpětí jednomotorových modelů je min. 800 mm, max. 850 mm. U vícemotorových je maximální rozpětí 1000 mm.
3. Povolená tolerance všech rozměrů je ± 20 mm.
4. Křídla smí být na náběžné hraně zpevněna skelnou páskou o šířce max. 20 mm. Nosníky musí být vzdáleny od náběžné hrany minimálně 40 mm.
5. Náběžné hrany křídel smí být opatřeny páskem smirkového papíru v šířce max. 5 mm, pro lepší zachycení stuhy.
6. Výškovka a směrovka smí být zhotoveny z pevného materiálu (balsa, komůrkový plast a podobně).
7. Přední část modelu smí být vyztužena smršťovací folií (nikoli PET lahví).
8. Pohonné akumulátory - U jednomotorových modelů je povolená kapacita u tříčlánkové baterie maximálně 1350 mAh. U dvoučlánkové baterie 1800 mAh. U vícemotorových modelů maximálně 2500 mAh.
9. Motory se doporučují AC o váze 50‐57 gramů otáčky 960‐1000 otáček na volt s vrtulí GWS 9/7.5
10. Stuha o šířce 8‐10 mm musí být dlouhá 10 metrů (2 + 8 m v různých barvách) s označeným koncem.
11. Letadla postavená podle pravidel EPA nebo ESA splňuji podmínky pravidel pro kategorii Aircombat – Východní fronta.

III. SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA
1. Letová zóna je prostor před bezpečnostní linií, zde probíhají vzdušné souboje. Za přelet bezpečnostní linie je pilot penalizován odečtením 3 bodů v daném bojovém letu. V blízkosti bezpečnostní linie je vyznačena plocha 10 × 6 metrů, znázorňující přistávací
plochu letiště.
2. Startovní linie je vyznačena ve vzdálenosti 3 m od bezpečnostní linie.
3. K bojovému letu startuje ze startovní linie po signálu “Boj“ skupina 4‐10 pilotů.
4. Každý pilot si počítá seky sám. Vždy sek hlasitě oznámí výkřikem SEK.
5. Pokud pilot během boje přijde o stuhu, nebo zbytek stuhy nebude delší než 2 metry, musí odstoupit z boje a s modelem přistát.Případný sek při přistání se nepočítá.
6. Nouzové přistání během bojového letu (například namotaná stuha v motoru, výměna vrtule po srážce a podobně) lze provést jen do vyznačené přistávací zóny. Rozhodující je poloha motoru modelu po přistání. Pokud je motor v přistávací zóně, přistání je
platné a pilot si může jít pro letadlo. Motor mimo vyznačenou přistávací zónu, znamená pro pilota konec boje v tomto bojovém letu.
7. V průběhu bojového letu smí před startovní linii vstoupit pouze pilot, který nouzově přistál v prostoru letiště. Pro vstup do letového prostoru musí mít ha hlavě nasazenou ochrannou přilbu a svůj úmysl oznámí ostatním pilotům zvoláním ‚Pilot na ploše!‘
8. Pro letadla mimo vyznačenou přistávací zónu si piloti mohou jít až po ukončení bojového letu.
9. V průběhu bojového letu je zakázáno modely opravovat pomocí lepidla nebo lepicí pásky. Pilot smí pouze vymotat stuhu z motoru nebo nasadit novou vrtuli.
10. Bojový let končí, až když jsou všechna letadla bezpečně na zemi (ztráta stuhy, porucha, srážka, vybitá baterie nebo dobrovolné přistání). Ukončení oznámí rozhodčí bezpečnostní linie zvoláním ‚Plocha volná!‘
11. Během jednoho závodu se odlétá libovolný počet bojových letů. Finále se nelétá.

IV. BODOVÉ HODNOCENÍ
1. Za useknutí protivníkovy vlastní nebo ukořistěné stuhy obdrží pilot 2 body. Sek musí být prokazatelný a pilot hlasitě zvolá sek. Namotaná stuha v motoru po přistání se počítá jen tehdy, když pilot v průběhu boje nemá žádný jiný sek.
2. Když v boji zbudou pouze 2 modely a jednomu z nich se podaří seknout protivníkovi stuhu tak, že protivníkovi zůstane stuha kratší než 2m pilot obdrží 6 bodů.
3. Za uhájenou stuhu při přistání v přistávací zóně pilot obdrží 1 bod.
4. Za přistání v přistávací zóně pilot obdrží pilot 1 bod.
5. Za odlétání 1 minut v bojovém letu obdrží pilot 1 bod.
6. Za srážku (kill) se neodečítají body.                                                                                                                                                                  7. Za sek při srážce se body nepřipočítávají. Srážkou se rozumí neschopnost jednoho z modelů pokračovat v boji.
8. Za přelet bezpečnostní linie jsou pilotovi odečteny 3 body
9. Pilot si poctivě zapisuje prvních 10 bojových letů, ze kterých se do konečného výsledku sečte 6 nejlepších bojových letů na dané soutěži.                                                                                                                                                                                          10. Ze všech 10 letů se budou započítávat seky vždy po jednom bodě a po jednom bodě za každý započítaný let do výsledků (max. 6. Za jednu soutěž) do povýšení.

11. Podle prezenční listiny, kam se každý pilot před zahájením soutěže zapíše, se budou střídat rozhodčí, kteří dohlédnou na daný bojový let. Aby se rozhodčí poctivě prostřídali.

12. Nepoctivost pilota se bude trestat zastřelením ve škarpě! 


IV. ORGANIZACE ZÁVODŮ
1. Na předletovém briefingu je určen hlavní rozhodčí celé akce. Ten provádí přejímku letadel a řeší případné spory pilotů v průběhu soutěže. Jeho rozhodnutí je konečné.
2. Pro každý bojový let je určen rozhodčí bezpečnostní linie. Ten má za úkol sledovat bezpečnost soubojů, hlásí přelet bezpečnostní linie, kontroluje přesnost nouzových přistání a délku stuh, ohlašuje ukončení bojového letu. Je oprávněn okamžitě ukončit bojový let pilota (nebezpečné létání, nebezpečně poškozený model, krátká stuha, nepodařené nouzové přistání apod.). Na konci bojového letu pilotům podepíše logy. Rozhodčí se poctivě střídají, aby se vystřídali všichni piloti. Logy se potvrzují neprodleně po ukončení daného bojového letu.

Pravidla soutěže vypracovali Zbyněk Majer (ZBEK), Robert Ondříšek, Ivo Macháň

Rudoarmějec (Красноармеец-rudoarmějec)                             0 bodů

Svobodník (Ефрейтор)                                                                  30 bodů

Mladší seržant (Младший сержант‐mladšij seržant)             80 bodů

Seržant (Сержант-seržant)                                                          140 bodů

Starší seržant (Старший сержант-staršij seržant) 200 bodů

Staršina (Старшина-Staršina) 270 bodů

Podporučík (Младший лейтенант-mladšij lejtěnant) 370 bodů

Poručík (Лейтенант-lejtěnant) 490 bodů

Nadporučík (Старший лейтенант staršij lejtěnant) 620 bodů

Kapitán (Капитан-kapitán) 760 bodů

Major (Майор-major) 800 bodů

Podplukovník (Подполковник-podpolkovnik) 960 bodů

Plukovník (Полковник-polkovnik) 1100 bodů

Generál major letectva (Генералмайор авиации – generálmojor aviaci) 1350 bodů

Generál poručík letectva (Генераллейтенант авиации - generállejtěnt aviacii) 1600 bodů

Generál plukovník letectva (Генералполковник авиации - generalpolkovnik aviacii) 1900 bodů

Armádní Generál letectva (Генерал армии -generál armii)2400 bodů

Hlavní maršál letectva (Главный маршал авиации) 3000 bodů

 

Přidělování bodů do hodností:

1 sek=1 bod, každý boj započítaný do výsledku v závodě 1 bod

Podařilo se nám získat už téměř ztracenou příručku pro udílení řádů a medajlí...

  

      Pro příští sezónu se máte na co těšit, ale prostudovat si ji můžete už teď... :)